Personvernerklæring

1 Generelt

Vi bruker cookies kun med hensikten at våre nettsider skal gi deg best mulig opplevelse. Informasjon du oppgir til oss blir kun lagret i våre systemer. Informasjonen vil ikke selges videre.

2 Opplysninger som samles inn

Vi registrerer ikke i det hele tatt informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Kun nødvendige parametre lagres. Eksempel på dette kan være når du trykker OK på informasjonskapsler (cookies) vil cookiesboksen ikke vises. Dette valget er lagret i din cookie.

3 Registrering av brukerkonto

Ved registrering av brukerkonto lagrer vi e-postadresse, fullt navn og mobiltelefonnummer. Dette lagres i Plukks egen database og informasjonen blir ikke delt eller solgt videre. Det er du selv som registrerer informasjonen i vår database. Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og dersom de er uriktige eller ufullstendige, kan du få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss. Du har rett til å be om å få dine personopplysninger slettet fra våre databaser. Dette imøtekommer vi så lenge tjenesten du vil slettes fra ikke har særegne krav og begrunnelser for å ta vare på dataene dine. Ved mistanke om grovt feilaktige opplysninger i brukerprofil kan vi slette din konto uten nærmere saksgang.

4 Aktivitet og adferd

Her lagres nødvendige data for at plattformen skal fungere og at vi skal kunne gjøre den bedre.

5 Rettigheter

Opphavsrett, øvrige rettigheter og innhold på Plukk sine nettsteder og tjenester tilhører Plukk.no AS og er beskyttet av opphavsrettslige regler. Det innebærer bl.a. også rett til å stille betingelser for deltakelse, rett til å kreve vederlag fra publikum og det til å utnytte de økonomiske muligheter som tjenestene og arrangementene danner grunnlag for. Du plikter å respektere opphavsrett, andres rett til bilder og andres personvern når du oppretter bruker på og bruker Plukks sine nettsteder og tjenester. Du har ikke rett til å forsøke å omgå Plukks sikkerhetssystem. Enhver kommersiell utnyttelse av slike rettigheter er forbudt uten forutgående skriftlig avtale med rettighetshaver. Dette gjelder både kopiering, videreformidling og salg av informasjon, bilder, grafiske elementer, programkoder og tekniske løsninger.

6 Begrenset ansvar

Plukk.no AS påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre konsekvenser som kan oppstå i ved bruk av våre produkter og tjenester. Vi kan ikke garantere at våre produkter og tjenester til enhver tid er fri for virus og andre sikkerhetstrusler. Du er ansvarlig for å bruke og vedlikeholde antivirusprogramvare og andre beskyttelsestiltak, og å ta sikkerhetskopi av data på din enhet. Du er videre ansvarlig for å oppdatere tilknyttede applikasjoner når det lanseres nye versjoner. Plukk er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som du eller noen andre påføres i forbindelse med bruk av våre produkter og tjenester eller fordi produktet/tjenesten ikke kan benyttes som forutsatt.

7 Endring av Vilkår

Innholdet og tjenestene på nettstedet, samt generelle vilkår som beskrevet, vil løpende bli oppdatert ved behov og kan når som helst endres av Plukk.no AS som eier nettstedet.